Nov 2, 2017

Posted by in Giáo điển | 125 Comments

CÚNG THÍ CÔ HỒN: CÔ HỒN ĂN ĐƯỢC KHÔNG?

CÚNG THÍ CÔ HỒN: CÔ HỒN ĂN ĐƯỢC KHÔNG? CÚNG THÍ CÔ HỒN: CÔ HỒN ĂN ĐƯỢC KHÔNG? Cô hồn là ai? Trong 6 cõi luân hồi không có chúng sanh nào gọi là cô hồn (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời). Nếu không có trụ xứ thì cô hồn tồn tại ở đâu để mà chúng ta thí cúng? Từ đây suy ra tà thuyết này là bịa đặt và phi lý. Vậy cô hồn có nguồn gốc từ đâu? Từ bọn Tàu, do những đạo sĩ Tiên đạo bày vẽ ra để tăng thêm oai lực lôi kéo tín đồ. Người đi đầu trong chuyện bày vẽ này là đạo sĩ Vương Phù đời nhà Đường (Trung Quốc); về sau phát triển rầm rộ nhất vào thời kỳ đầu nhà Minh (Trung Quốc) do mưu sĩ kiêm đạo sĩ Lưu Bá Ôn mỵ dân (xem bài “Oái ăm chuyện cúng thí vào Mồng Hai


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status