Jul 28, 2020

Posted by in BÀI MỞ | 134 Comments

ĐẠO SƯ THINLEY NGUYÊN THÀNH CHIA SẺ VÀ ĐỒNG TÌNH VỚI CẢM NIỆM CỦA CỐ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN

ĐẠO SƯ THINLEY NGUYÊN THÀNH CHIA SẺ VÀ ĐỒNG TÌNH  VỚI CẢM NIỆM CỦA CỐ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN CHIA SẺ VÀ ĐỒNG TÌNH VỚI CẢM NIỆM CỦA CỐ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN Trong kinh “Ba hạng người khó gặp” Đức Phật dạy: “Thế gian có 3 hạng người khó gặp. Một là Phật, Bồ tát, Thánh giả; hai là người tu biết giảng kinh và luật; thứ ba là người biết nhớ ơn và biết trả ơn”. Mới đọc qua, ai cũng ngạc nhiên bởi vì chỉ với tinh thần “biết nhớ ơn và biết trả ơn” mà Đức Phật chỉ ra lại được khẳng định phẩm hạnh ngang hàng với những bậc thánh đức (Phật, Bồ tát, Thánh chúng). Trong kinh Tăng chi bộ Đức Phật cũng chỉ ra thói đời bội nghĩa vong ân rằng “ơn lớn cũng không nhớ, đừng nói chi đến ơn nhỏ” và kẻ này dù là tỳ kheo, tỳ kheo ni dầu ở gần Đức Phật nhưng cũng coi nhưĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status