Nov 27, 2012

Posted by in Pháp là cuộc sống, Trang chủ | 233 Comments

Bệnh Duyên

Bệnh Duyên Khó ai thoát khỏi bệnh, không nhiều thì ít, chẳng ở độ tuổi này thì ở độ tuổi kia. Ông bà xưa thường bảo “đói ăn rau, đau uống thuốc”. Vấn đề ở chỗ là tìm ra nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh để chữa trị… Đương nhiên có bệnh là khổ, vì vậy Phật gọi nó là một trong 8 cái khổ của thế gian: sanh, lão, bệnh, tử khổ, thương yêu chia lìa khổ, ghét nhau gặp gỡ khổ, cầu mong không được là khổ,… Không khổ sao được khi quý vị hiểu được là thân người do bốn đại (đất, nước, gió, lửa) hợp lại mà thành. Nếu một yếu tố chẳng điều hòa thì phát sanh 101 bệnh, mà bốn đại không điều hoà thì 404 bệnh sinh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề; thuỷ đại chẳng điều hòa


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status