Aug 14, 2016

Posted by in Giảng Pháp | 56 Comments

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về BÁT CHÁNH ĐẠO

 

Bài giảng: Vài điểm nhấn trọng yếu về bát chánh đạo (Bài giảng ngày 14/08/2016 tại Mật gia Sài Gòn 3)


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status