Apr 6, 2017

Posted by in Giảng Pháp | 72 Comments

Bài giảng: Từ sự kiện quần ống túm đến các vấn đề đạo pháp cần lưu tâm

Bài giảng: Từ sự kiện quần ống túm đến các vấn đề đạo pháp cần lưu tâm     http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2017/05/Su-kien-quan-ong-tum.mp3


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status