Aug 20, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 55 Comments

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Chấp pháp vì chấp ngã)

Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI  (Chấp pháp vì chấp ngã) Bài 9: GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (Chấp pháp vì chấp ngã) Trước khi đề cập yếu tính Xả ly chúng ta trở lại với lời dạy của luận sư Dharmakirti: 1/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần gạt bỏ 2/ Biết thấu đáo nhiều phương pháp để từ bỏ chúng 3/ Biết đúng tất cả những đối tượng cần phải thực hành 4/ Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành chúng 5/ Truyền thụ tri thức cho học trò với lòng bi mẫn Hai vế đầu chỉ rõ tinh túy “xả ly” ngõ hầu đối trị hai thuộc tính tham và si vốn là kẻ thù của Trí tuệ nhà Phật, trong đó có tính xả ly. Tôi sẽ luận giải về vấn đề trên… Luận sư Dharmakirti nêu ra 5 luận điểm sau đây khi thầy dạy học trò Một người tu nổi trội


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status