Feb 8, 2014

Posted by in BÀI MỞ, Lá thư người tâm đạo | 84 Comments

Bài 3: TÀI VÀ THẦN TÀI

Bài 3: TÀI VÀ THẦN TÀI

Mỗi lần khai hội tâm linh thì y như rằng các bậc thánh thần “lâm nạn”. Đang yên vị trong tư thế bề trên, các vị bỗng dưng bị khách thập phương đút, nhét, dán tiền lẻ vào bất kỳ chổ nào có thể. Đây gọi là tệ nạn “đút lót” thánh thần mà tác giả A. Sáng của báo Tuổi trẻ và Đời sống gọi là “sự suy đồi về văn hóa tâm linh”.

ĐỪNG LẤY BỤNG TA SUY RA BỤNG NGƯỜI

                   Dốt nát về văn hóa tâm linh, khách thập lại ngùn ngụt lòng tham nên sử dụng thói quen người đời áp đặt lên các vị thánh thần. Đó là tệ “đút lót”, “hối lộ” bằng tiền! Họ nghĩ rằng “ở dưới sao ở trên vậy” nên đem tiền vung vãi vào cửa tâm linh, những mong thánh thần nhận tiền mà chiếu cố đến họ. Song, chính lúc đó những đồng tiền mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 10.000 đồng, 50.000 đồng mà đút, nhét, dán bừa phứa ở đình, chùa, miếu, am, lại cầu xin làm ăn phát đạt cả năm (!). Cái tâm keo kiệt bủn xin mà đòi đổi lại sự hào phóng ban tài, phát lộc từ các vị thánh thần?! Ngay ở dưới trần, hành xử kiểu này, 20 năm mòn đường chết cỏ cũng chẳng gặp được quan tham, đừng nói chi đến các ngài! Chỉ có kẻ tâm thần mới mê muội như vậy mà thôi! Vô tình họ phỉ báng các vị thánh thần, tổn âm đức trầm trọng.

Ở đây, tôi dừng lại một chút để đề cập đến cảnh giới của các vị “bề trên” (tôi dùng ngoặc kép là vì họ chỉ là bề trên của những người thiếu hiểu biết, còn đối với người tu Phật, họ chỉ là kẻ bình thường, không thể sánh bằng được). Nếu họ là loại quỷ thần có oai đức thì họ sống trong điện ngọc lầu đài, sung túc ẩm thực. Đời sống của họ không phụ thuộc vào sự cúng bái của con người. Thọ dụng của họ nhiều hay ít tùy theo đẳng cấp tước vị của họ. Thí dụng loại quỷ thần, quỷ tiên, ngạ quỷ khác nhau về thọ thực, dù là cùng một loại quỷ.

Loài thần trong kinh điển gọi là A tu la, nhân gian nhầm lẫn với loại quỷ thần oai đức. Loại nầy phước báu ngang với cõi trời, nhưng thiên uy không bằng cõi trời. Ở cõi nầy không uống rượu vì không có thứ nước này. Còn những thứ khác thì họ thọ dụng như ý.

“Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta vậy!”

Loài trời gọi thiên chúng, trong đó có thiên nam, thiên nữ. Thọ dụng ẩm thực tự tại, sống trong hoan lạc cho đến khi hết phước. Tất cả những loài quỷ thần, long chúng, A tu la, Thiên chúng đều sống trong lâu đài điện ngọc nguy nga, tráng lệ. Họ không sử dụng tiền bạc như người thế gian bịa đặt ra. Ở các loài nầy, duy chỉ có quỷ oai đức là dùng hương thực, tức là thọ dụng bằng ngửi mùi. Còn các loài khác thì tùy theo ý niệm mà được như ý, gọi là niệm thực.

Chúng ta có lễ bái, đút tiền, giết gà vịt cúng họ cũng không có tác dụng gì vì ở họ với ta còn một khoảng cách tâm linh xa thẳm. Duy có những loại cô hồn chưa siêu thoát, còn vất vưởng chốn dương gian, hoặc loài tiểu quỷ kém oai đức thường chung đụng với cõi người, thường bày trò lên đồng, nhập cốt vào những kẻ “đồng bóng” để lòe mọi người. Họ thường tự xưng là Thánh đế, Quan Công, Thiên hậu, Tiên nữ, Bồ tát, Đế quân, Ngọc Hoàng…để thỏa mãn cái ngã bị khinh khi trong chủng loại của mình. Bằng vài thần thông nói về quá khứ, chỉ ra ngày chết, tháng sinh, chỉ nơi cất dấu báu vật của gia đình, những chi tiết bí mật mà con cái không biêt đến…người đời tin bái sái, sau đó phải cúng thịt, cá, rượu để họ thọ dụng.

Nên biết, mỗi con quỷ sống lâu đến 10 ngàn năm, nên bao chuyện quá  khứ của ta chúng đều biết. Hơn nữa, nó có quỷ nhãn nhìn xuyên thấu sự vật , có tha tâm thông đọc được ý nghĩ của ta, có thần túc thông phi hành tự tại. Những thần thông đó là hạng bét của cõi quỷ, chưa nói gì đến cõi thần, cõi thiên, nhưng người đời cho đó là cao siêu nên bái phục, sợ hãi mà làm theo những gì họ bảo. Song, bản chất của loại quỷ là gây hại, làm ác nên thân cận họ, trước sau gì ta cũng bị họ chơi xấu.

THỜ CÚNG VÔ LÝ NHẰM CẦU TÀI, TRÁNH HỌA         

Thờ cúng vô lý nhằm cầu tài, tránh họa

Một khi người đời mê tín đã tin thì thờ, đã thờ thì cúng. Đối với thần tài, đầu tiên là họ cúng trái cây, thắp nhang, quỳ gối lễ bái. Sau đó, không hiểu từ đâu họ cúng cà phê đen, điếu thuốc lá, củ tỏi, bó tỏi, tiền âm phủ…Thật là vô  lý vì cảnh giới của thần tài là siêu hình, không có thân vật lý thì làm sao nhai, cắn, uống, nút như là con người? Điều đó có nghĩa là người ta tự tưởng tượng, bày vẻ ra những gì theo ý họ, không đúng với thực tế. Con người tự treo dây thòng lọng tâm linh để mình tự tròng cổ vào đó. Buồn cười ở chổ nhiều người thường quên thắp nhang , cúng kiếng cho Phật, Bồ tát, nhưng với thần tài là đều đều mỗi ngày 2 cữ. Thậm chí ở Hội An, người ta còn bịa ra mỗi sáng phải cầm tượng thần tài cho chạm vào ngực phụ nữ, nghĩa là hối lộ thân xác mới được buôn may bán đắt (!).

Đây là sai lầm trầm trọng, là mê tín dị đoan gây ra nhân tà kiến, quả báo là đọa vào loài súc sanh, nếu mãn nghiệp lại tái sanh làm người không biết đến Phật pháp, hoặc là người bị bệnh tâm thần, ngu muội.

Người đời thờ cúng thần tài vì lòng tham, ngoài ra còn cúng kiến vì sự sợ hãi: cúng cô hồn. Cứ mỗi tháng 2 đêm:16, mùng 2, ở trước nhà hay trong nhà của dân buôn bán, thường bày mâm cúng cô hồn. Đồ cúng gồm giấy tiền âm phủ, bánh kẹo, nhang đèn. Hỏi ra mới biết cúng kiếng để tụi cô hồn không quấy phá đặng mình còn làm ăn?!

Nhớ lại trước đây,  ông Mai Văn Tỷ (66 tuổi) tổ chức đào vàng ở núi Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, ông cho biết: “ Ngoài việc sử dụng máy móc với quan niệm trần sao âm vậy, tôi tổ chức một lễ cúng lớn có 54 thủ lợn, 260 cống gạo xôi, mỗi cống bằng 1 ký, vàng mã chất đầy xe để cúng tế các âm hồn canh giữ cửa kho…”. Ông ta cúng nhiều như vậy kết quả là không phát hiện kho báu và tạm dừng khai thác từ năm 1998 đến nay. Vậy thì cúng làm gì? Thế mới biết người ta đánh giá cao cô hồn, trong khi họ chỉ là những vong linh bình thường, không tự lo nỗi cho bản thân mình, huống gì giúp được người khác!

Đối với người thường thôi thì không trách vì họ không biết gì, nhưng những người theo Phật mà còn làm những chuyện cúng kiếng cô hồn, quả là gây nhân phỉ báng Phật pháp. Có lần một vị kia tâm sự : “ Mình theo Phật nhưng Phật ở xa quá, trong khi những cô hồn ở gần quấy phá thì Phật đâu cứu được. Do vậy, tôi cúng cho yên tâm”. Đây là tâm lý người đời, áp đặt vào đạo pháp như kiểu “nước xa không cứu được lửa gần”, “bán bà con xa mua láng giềng gần”. Thực tế không phải vậy vì họ không hiểu sự vi diệu của chánh pháp.

Trong kinh Địa tạng Bổn nguyện vị Ác độc Quỷ vương đã phát nguyện trước Đức Phật rằng hễ ngang qua nhà nào có tiếng kinh, câu kệ, niệm Phật, trì chú, tọa thiền, Quỷ vương sẽ sai các vị quỷ thần nơi đó bảo vệ không cho tai họa xâm phạm đến cửa nhà của họ, chứ nói gì đến bản thân họ. Đã vậy thì làm sao bọn cô hồn vất vưởng làm hại được?

Lại nữa, Mật điển có xác quyết rằng khi trì chú sẽ có hàng ngàn Kim cang hộ pháp giữ gìn, bảo vệ thì còn sợ gì cô hồn? Những ai theo Mật tông Tây Tạng, thường tự hào rằng Đức Liên Hoa Sanh luôn có mặt nơi ngưỡng cửa nhà họ, thì sợ gì cô hồn?

Do đó mới hay là người theo Phật mà không được hướng dẫn, giáo huấn thấu triệt, chẳng khác chi là người thường, lại gây nhân cho người khác phỉ báng đạo Phật chân chánh. Ngu dốt sản sinh ra sợ hãi là do vậy!

Quán cơm tấm bán hàng lúc 6 giờ sáng

Trong Mật gia Song Nguyễn, trò Mật Linh ở TP HCM, từ khi hiểu biết chánh pháp, bỏ thần tài, không cúng cô hồn, sao vẫn bán buôn đắt như tôm tươi vậy. Sao các cô hồn không phá, thần tài không làm gì? Đồng thời, Mật Thắng là người phối ngẫu của Mật Linh, trong năm 2012 được tăng lương 2 lần. Tâm sự với tôi, Mật Linh cho biết: “Trước đây con thờ thần tài, thổ địa, cửu thiên huyền nữ, cửu huyền thất tổ, cúng cô hồn, làm ăn phát tài, nhưng trong nhà con có cậu con trai ngang ngạnh, như một quả bom nổ chậm, y như là tài sản thoát ra bởi 1 trong 5 cửa tai họa. Sau khi tu Phật, được Thầy hướng dẫn, vợ chồng con bỏ thờ cái cũ, chỉ thờ Quán Âm Tứ Thủ thôi, vẫn bán đắt, cậu con trai bây giờ chăm học, lo tu, và sống vui vẻ. Bởi vậy, con biết nhiều người còn giống như con lúc trước mà nay vẫn chưa dứt khoát được tà kiến, con mong sao họ tin Phật thì không nên thờ cúng quỷ thần”.

và 7 giờ 30 sáng…

Mật Thủy và Mật Hải cư ngụ tại đường Hoàng Hoa Thám thành phố Vũng Tàu, có thờ cúng thần tài cô hồn đâu mà năm rồi Mật Hải thăng chức, Mật Thủy đổi được việc làm ở công ty dầu khí.

Mật Hải và Mật Thủy du xuân 2013

Mật Nga, Mật Đường sau khi bỏ thờ thần tài, cúng cô hồn vẫn làm ăn phát đạt và nghỉ ngơi thoải mái trong năm rồi?

Mật Kiên và Mật Hiền có thờ cúng thần tài đâu mà năm rồi sửa nhà rộng thêm, thăng chức trong cơ quan…Còn nhiều gương khác mà tôi không cần nhắc tới .

Bởi vậy, tôi quả quyết rằng người Phật tử luôn được hộ trì và sẽ hanh thông mọi sự không phải nhờ thờ cúng tà kiến, mà là thực hành giáo pháp chân chánh!

THINLEY-NGUYÊN THÀNH

—————-

Bài 1: Tài và Thần Tài

Bài 2: Tài và Thần Tài

Bài 3: Tài và Thần Tài

Bài 4: Tài và Thần Tài

 1. Mật Ngã says:
  Oh!Bài viết của Thầy hay quá!
  Chúng con thật may mắn vì luôn được sự chỉ dạy của Thầy để làm đúng chánh kiến Phật pháp đem lại lợi lạc cho mình và cho người.Chúng con cũng ngẫm lại bản thân của chúng con trước đây cũng chẳng khác gì nhiều người hiện giờ không biết đâu là chánh đâu là tà,luôn sống trong sự vô minh,sợ hãi,tà kiến.Nhưng nhờ từ khi chúng con biết đến Mật Gia Song Nguyễn và được làm học trò của Thầy,chúng con đã thấy được ánh sáng của trí tuệ,ánh sáng của Phật pháp.Chúng con được hiểu biết về Phật pháp,các loại Thiên,Tà thần,Ác thần,Quỷ,Cô hồn…chúng con không còn sợ hãi mà cảm thấy niềm tự hào kiêu hãnh thiêng liêng khi là một người tu Phật.Con cũng cầu mong cho những ai còn đang sống trong sự Vô minh,Tà kiến, Sợ hãi những thế lực vô hình sẽ sớm có được chánh kiến của Phât pháp để cuộc sống được an lạc,hạnh phúc.
  OM AH HUM!
  • nguyenthanh says:

   Đúng vậy, là người con Phật, danh phận chúng ta cao quý hơn Trời, Thần, Quỷ, Vật vì có khả năng tu hành giải thoát, và trì giới.

  • đàm loan says:
   Dạ con xin chào thầy !!! Thầy oi ! Con hai tháng nay con tự nhiên phát tâm muốn tu tập phât pháp … lúc đầu con đến chùa thỉnh chú đai bi vê đọc… sau đó con đuoc nguoi ban chỉ con đoc kinh thủy sám 21 ngày… kế là kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện…con ăn thâp trai … nên khi con đoc bai của thầy con cảm đuoc va hiểu …. thầy oi con rất muón đuọc day dỗ …. duyên số của con chưa gap đc vi thiện tri thức nao… lúc nào con cũng khấn vói me quan âm xin cho con gặp đuoc bậc thiên tri thúc dạy cho con theo đúng chánh pháp để con tu tâp theo đời này và nhiều đời kiêp sau củng vậy…

   Con mong thầy hồi âm cho con …
   đàm thị kim loan 31tuoi
   q7 tphcm

   • nguyenthanh says:

    Gửi đến Đàm Loan!
    Trò hãy khoan nói tầm cầu thiện tri thức, hãy đọc chanhtuduy.com nhiều bài thì sẽ được hiểu đúng chánh kiến, từ đó trò mới có thể bắt đầu con đường cầu đạo của mình. Liên Hoa Sanh đại sĩ huấn thị “Nếu con nói rằng mình đang thực hành GIÁO PHÁP mà không hiểu GIÁO LÝ thì gọi là phóng đại”. Do vậy, Giáo lý mà trò cần hiểu là những bài viết trên Chanhtuduy.com, nơi chuyển tải thông điệp, thánh ngôn của Đức Phật, Thánh chúng. Vài lời như vậy, trò tự hiểu mà làm theo.

 2. kính bạch Thầy ! Đọc bài viết của Thầy,con nhớ đến thời gian trước đây,khi chưa được gặp Thầy,con thờ thần tài,thổ địa,quan công,mẹ sanh mẹ độ,ông táo.Mỗi tháng phải mua hai lần trái cây,bông hoa rất nhiều tiền để cúng kiến.Nhiều khi con chợt nghĩ,sao khi có nhà thì bắt buộc phải thờ như vậy nhỉ?nhưng thật sự không dám làm khác hơn vì sợ tội và vì thấy nhà nào cũng thờ vậy,nên nghĩ mình cũng phải làm giống họ chứ hoàn toàn không tờ tự theo chủ kiến của mình .
  Rồi từ khi con gặp Thầy,được sự chỉ dạy của Thầy không thờ cúng lung tung nữa.Chỉ thờ Phật,Bồ Tát,các vị Thánh Tăng.và con thật sự vô cùng thoải mái,nhà cửa rộng rải hơn,tiết kiệm chi phí hơn.Và đặc biệt là được tích lũy công đức hằng ngày bằng việc thực hành pháp,được lễ pật và tác pháp quy y tam bảo mỗi ngày trước bàn thờ Phật.Con cảm nhận được cuộc sống của mình vô cùng ý nghĩa .
  Và một lần nữa con lại đưa pháp ứng dụng trong công việc của con tại công ty.Bằng việc mỗi tháng con quản lý việc cúng xe hai lần một tháng của công ty .nhưng con lại ngưng hẳn việc cúng kiến mê tín ấy luôn và kỳ diệu thay đã rất lâu rồi nhưng những chiếc xe của công ty vẫn đều đều chuyển bánh đấy thôi, chỉ khác một đều là không phải tốn kém về khoản cúng kiến hàng tháng và tiết kiệm được thời gian làm thêm nhiều việc khác.
  Thầy ơi! con tin rằng có rất nhiều người cũng giống như con lúc trước,nhưng vì họ chưa gặp được vị Thầy để chỉ dạy nên họ bắt buộc phải thờ vì sợ tội ,vì sợ làm trái với tín ngưỡng nhân gian,mà không biết đươc đó chỉ là truyền thống vô minh.
  Giờ đây thông qua bài viết của Thầy .con xin nhắn nhủ với tất cả ai là phật tử,hãy mạnh quyết tâm dẹp bỏ những ý nghĩ tà kiến ,thờ cúng không đúng với chánh kiến nhà Phật.Vì riêng bản thân con sau khi dẹp bỏ những thờ tự tà kiến,gia đình vẫn hạnh phúc,buôn bán vẫn đắt khách,thậm chí đắt hơn,nhà cửa vui vẻ, vợ chồng hòa thuận mà có bị gì đâu.Nếu có thì chỉ bị “Thầy la” chút đỉnh thui.
  Đây là sự minh chứng sống động và thực tế của bản thân con trong sự dạy dỗ của Thầy ,cũng như là bài viết Tài và Thần Tài của Thầy .Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sau khi đọc bài viết của Thầy,sẽ làm những gì cần làm và xả ly những gì đáng xả ly.
  OM AH HUM.
  • nguyenthanh says:

   Viết hay và ý nghĩa! Thầy càng hoan hỷ hơn nữa là 2 trò đã biết ứng dụng giáo điển vào thực hành trong cuộc sống đời thường, đem lại kết quả tốt, làm “thân giáo” cho các trò khác về phương diện này.

 3. Mật Hải says:
  Mô Phật!

  Chúng con cảm tạ ân đức Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Bài pháp của Thầy tựa như tiếng sư tử hống trên bầu trời tâm linh, làm cho muôn thú tà kiến phải khiếp sợ, đánh thức những chúng sanh còn đang lầm lạc trong rừng thẩm vô minh, mau mau thức tỉnh mà theo chân Ngài giải thoát.

  Chúng con cầu nguyện Thầy trường thọ và cầu mong với lòng từ bi bao la, Thầy mình sẽ dẫn dắt được thật nhiều, thật nhiều chúng sanh hơn nữa đến bến bờ giải thoát(đương nhiên, con hy vọng trong đó sẽ có cả 02 vợ chồng con!!).

  Con hoan hỷ tán thán trước công hạnh bao la – đả tà xây chánh của Thầy mình, cùng công đức thiện hạnh của các huynh – đệ trong Mật gia đã noi gương Thầy trên bước đường tu tập chánh pháp!

  Om Ah Hum.

  • nguyenthanh says:

   Không chỉ một ai đó, mà tất cả hành giả của Mật gia Song Nguyễn sẽ luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, trong đó có sự góp phần quan trọng của Mật Hải và Mật Thủy.

 4. Mật Thủy says:
  Những luận giải của Thầy thật sắc bén, chắc chắn sẽ đánh trúng “tim đen” của những chúng sanh mê muội, mang tâm vị kỷ và tham lam mà không ngờ lại tự đào hố chôn mình! Cầu nguyện cho chúng sanh khi được soi sáng bởi ánh sáng trí huệ sẽ đủ niềm tin, dũng mạnh cải tà, quy chánh, trở thành người tối thượng thứ hai như lời đức Phật dạy! Om Ah Hum!
 5. Mật Lễ says:
  Mô Phật!
  Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu rõ và hiểu đúng hơn về bản chất của Tài và Thần tài nói riêng, cũng như những loài quỷ thần nói chung.
  Con xin cảm tạ ân đức của vị Thầy từ bi đã cho chúng con nguồn sáng của trí huệ, dẫn dắt chúng con đi đúng con đường của người Phật tử tu hành đúng chánh pháp!
  Om Ah Hum!
 6. nguyenthanh says:

  Lành thay!

 7. matkinh says:
  Mô Phật ! Nhờ ơn dạy bảo của Thầy nên đệ tử chúng con được hiểu rõ ánh sáng của Phật Pháp. Thầy đã trang bị cho chúng con nhiều kiến thức về các cõi thần, Atula, trời…kiến thức của chúng con ngày càng mở mang, Chúng con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của thầy để dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi sự ngu si,tà kiến…
  OM AH HUM
 8. Mật Ngộ says:
  kính bạch Thầy!
  Nhờ những luận giải khúc chiết, rành mạch từ đời đến đạo qua bài viết “Tài và Thần tài” của Thầy, con đã biết rõ nguồn gốc của những sự mê tín vốn đã ăn lâu, ăn sâu thành những tín ngưỡng trong dân gian.
  Đáng buốn thay!Chúng sanh vì không có chánh kiến,làm điều tà vạy mà mong cầu hạnh phúc,gieo nhân của ác ngiệp mà muốn được quả tốt lành, rồi đây vận mệnh của họ sẽ ra sao? chắc hẳn là những khổ đau đang chờ đợi họ. Con xót thương cho họ vô cùng!
  Thông qua những bài viết của Thầy, con thấy mình thật may mắn vì bao năm qua đã được Thầy từ bi dạy bảo, tránh xa khỏi những sự mê tín, những hành vi gây nhân xấu, tịnh hóa những lỗi lầm mà con đã phạm và tích tập “thất thánh tài”. Lòng từ bi của Thầy thật không gì có thể đo đếm được.
  Con nguyện cầu cho Thầy sẽ trường thọ, đề lòng từ bi của Thầy có thể đến với tất cả chúng sanh, để họ có thể tìm ra ánh sáng giải thoát ngay trong bóng tối của sự vô minh.om ah hum!
  Mật Ngộ
 9. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Tu khi con duoc hoc , tu tap va cung hieu duoc dau la chanh dau la ta kien .Voi nguoi binh thuong tho Than Tai cung khong duoc it loi gi ma do long tham va me tinh cua nguoi doi moi ra nhu vay. Doi voi nguoi tu Phat Than Tai chang la gi ca .Than Tai khong phai la bac dang ,de ta tho.
  Cau mong tat ca chung sanh thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
 10. nguyennga says:
  kinh bach thay !
  con da doc bai nay roi a
  om mani padme hum
 11. Thanh thuy says:
  thua thay
  Con doc song nai nai roi
 12. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  con hoan hỷ khi đọc bài viết này ,con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được biết đến chánh Pháp và thực chất về việc cúng cô hồn.Cầu mong chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.om ah hum
 13. Mật Tuệ Tri (Thu Lan) says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỷ với bài khai thị này.
  Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.
  Om mani padme hum.
 14. Mật Giác Phương says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết số 3: TÀI VÀ THẦN TÀI. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi mê tín dị đoan, vô minh tà kiến.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Đoàn Nghĩa says:
  Kính bạch thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi
  Con cảm ơn Thầy
  Om Mani Padme Hum
 16. Pham Hoang Huy says:
  Kính bạch Thầy
  Con cam tạ ân đức Thầy đã từ bi khai thị.
  OM MANI PADME HUM
 17. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc Bài 3: Tài và Thần Tài.
  Om mani padme hum.
 18. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con.
  OM MANI PADME HUM.

 19. Mật Tấn Khải says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài 3″Tàivà Tài Thần” rồi thưa Thầy.
  Om Mani Padme Hum
 20. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị, con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 21. Nguyễn Quốc Thái says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Om Mani Padme Hùm.
 22. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này ạ. Con cảm tạ bài viết rất lợi lạc của Thầy .
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và sự trường thọ vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum
 23. Thanh Vân says:
  Thưa thầy,
  Con đã đọc xong bài viết hay và có tính giáo dục cao trong văn hoá lễ bái, có rất nhiều người đi lễ cầm tiền lẻ vung khắp nơi như phát chẩn, thậm chí tiền còn nhàu nát bẩn thỉu. Thiết nghĩ đến người ăn mày nếu đưa họ tiền đó có khi trong bụng họ rủa thầm chứ chưa nói đến chuyện mang ơn ta, vậy tại sao lại mang lên găm khắp nơi để “hối lộ” bề trên ở chốn linh thiêng. Đọc loạt bài viết về chữ “tài” này xong trong lòng con hoan hỷ và cảm nhận mình được đưa đường chỉ lối để ngày nào đó chạm tay tới thành công và sự mãn nguyện trong công việc lẫn cuộc sống mà không cần đi “hối lộ” các vị bề trên như trước nay vẫn làm.
  Con xin cảm ơn Thầy!
 24. Đặng văn đức says:
  Con kính bạch Thầy Cô.
  Con đã đoc xong bài giảng của Thầy rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cộ.
  Om mani par mehum
 25. Nguyễn Thị Kim Tuyến says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc qua bài này rồi ạ
  Con người khi biết những gì cần biết thì phải thấu hiểu tường tận và làm theo triệt để. Chứ đừng biết mà chưa thấu hiểu tường tận làm những điều trái ngược lại thì e rằng hậu quả sẽ không tốt.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum
 26. Mật Khả Tuệ (Lê Như) says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài viết này.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sưh trường thọ đến Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 27. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc xong bài rồi ạ.

  Om mani padme hum.

 28. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài 3 TÀI VÀ THẦN TÀI rồi thưaThầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM
 29. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con Mật Bảo Châu ( Nguyễn Bảo Châu ) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 30. Đinh Hải Yến says:

  Kính thưa Thầy con Mật Khánh Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Võ Đình Khan says:

  Thưa thầy con đã đọc rồi.

  Bài viết rất hay và hợp thời điêm. Con rất tâm đắc với bài này vì nó cũng là những bức xúc của con về sự me tín.

  Sap giao thừa con chúc thầy và cô nhiều sưc khoẻ.

 32. Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Om mani padme hum

 33. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 34. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài 3: TÀI VÀ THẦN TÀI.
  Con hoan hỷ với những luận giải vì tà kiến vô minh cộng với lòng tham vô đáy nên người ta tự sáng tạo ra bó tỏi điếu thuốc , hay ly cafe đen để cúng thần tài.
  Đây là sai lầm trầm trọng, là mê tín dị đoan gây nhân tà kiến, quả báo là đọa vào súc sanh , mãn nghiệp thì lại tái sanh làm người không biết đến Phật pháp hoặc ngu đần , tâm thần, ngu muội.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 35. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. con vô cùng hoan hỷ với bài khai thị này ạ.
  Con cảm ơn Thầy ạ.
  Om mani padme hum!

 36. Mật Nhẫn Hòa (Phạm Vũ Chiến) says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ạ,
  Om mani padme hum.
 37. Thu Hiếu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đọc bài nãy rồi ạ.
  Con cảm ơn Thầy
 38. Trần Thị Ngát (Mật Tự Tâm) says:
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài 3: (Tài và Thần Tài ) rồi ạ.
  Con thật hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về những sai lầm và lòng tham vô đáy, mê tín dị đoan.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 39. Đinh Trường says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 40. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả quảng ninh
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
 41. Phạm Huyền Trang says:
  Kính bạch thầy !
  Con tên là Phạm Huyền Trang. Con ở cẩm phả
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh ạ
 42. Hoa mẫu đơn says:
  Kính bạch Thầy! Con là vũ thị thiên hương ở bình dương, con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.con cảm ơn Thầy. Nguyện cầu cho Thầy được trường thọ vì lợi lạc của chúng sinh
 43. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này!

  Con tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho chúng sanh an lạc!

  Om Mani Padme Hum!

 44. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài rồi ạ
  Con nguyện cầu Thầy ,Cô trụ thế lâu dài vì lơij lạc chúng sanh .

 45. Nguyễn Hải says:

  Thưa Thầy, con đã đọc bài viết này. Con cảm ơn.

 46. Mật Thanh Quang says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Quả thực càng đọc càng được hiểu thêm những điều trước giờ con không biết và không hiểu. Suy cho cùng, là con người thì nên thờ những vị đáng thờ. Con cảm ơn Thầy đã giác ngộ cho con.
  Nguyện chúc sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
 47. Kính bạch Thầy,

  Qua bài viết con biết thêm được cảnh giới của những “bề trên,” đã là Phật tử mà còn thờ cúng họ thì thật là vô lý. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Những điều con thắc mắc bấy lâu nay mà câu trả lời chẳng ở đâu xa ngay trong căn phòng Duy Ma Cật này đã giác ngộ cho con rất nhiều điều. Cái nào đúng, cái nào sai. Lên làm như thế nào là đúng, làm như thế nào là sai. Giờ con đã hiểu biết thêm nhiều điều rồi ạ.

  Con xin cảm rạ ơn Thầy vì những điều Thầy đã khai thị cho chúng con ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum!!

 49. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị .

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Om Mani Padme Hum.

   

 50. Mật Định Cảnh says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  con tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu rằng thân phận của người con cửa Phật thật cao quý.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  oh mani padme hum.

 51. Nguyễn Thị Vân Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Giác Vân (Nguyễn Thị Vân Anh) đã đọc xong bài 3: Tài và Thần Tài rồi ạ.

  Qua bài viết này của Thầy đã cho con hiểu hơn về văn hóa lễ bái. Từ trước đến giờ vì tà kiến vô minh cộng với lòng tham vô đáy nên nhiều người đã tự sáng tạo ra những bó tỏi, điếu thuốc để cúng thần tài trong đó có cả con.

  Đây là một sai lầm trầm trọng, là mê tín dị đoan gây tà kiến và ngu muội.

  Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum.

 52. Nguyễn Thị Chinh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Lưu Thủy ( Nguyễn Thị Chinh) đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 53. Mật Hải Vân says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ.Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.Om mani padme hum !

 54. Mật Từ Quang (Bùi Tất Sơn) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 55. Mật Diệu trang says:
  Kính bạch THẦY.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con  nguyện cầu cho tat cả các chúng sanh đều  thành tựu hạnh phúc của phật tánh .

  OM MA NI PADME HUM.

 56. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ak.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 57. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh xa lìa tà kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Nguyễn Thị Nga says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy ạ!

 59. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy ạ.
 60. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  con cầu nguyên cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh

  OM MANI PADME HUM.

   

 61. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ.

  Om Mani Padme Hum

 62. Duongthuyquynh30112001 says:
  Con cảm ơn Thầy

  con đã đọc bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc Bài 3: “Tài và Thần tài”. Bài pháp của Thầy giúp chúng con và bạn đọc biết được cuộc sống của loài trời (gọi là thiên chúng), A tu la, long chúng, quỷ thần oai đức đều sống trong lâu đài điện ngọc nguy nga, tráng lệ. Chỉ có loài quỷ oai đức là dùng hương thực, còn các loài khác tùy theo ý niệm mà được như ý, gọi là niệm thực và giữa họ với ta là một khoảng cách tâm linh xa thẳm nên những việc lễ bái, cúng kiến gà vịt, tiền bạc không có tác dụng gì. Chỉ có loài tiểu quỷ kém oai đức thường sống chung với cõi người mới thường bày những trò lên đồng, nhập cốt vào những kẻ “đồng bóng” để tự xưng là Thánh đế, Quan công, Thiên hậu, Tiên nữ, Bồ tát, Đế quân, Ngọc Hoàng.. để thỏa mãn cái ngã bị khinh khi trong chủng loại của chúng. Bằng vài thần thông nói về quá khứ, những bí mật trong gia đình… mà người đời sùng bái, xem chúng là các vị “bề trên” để sau đó phải cúng thịt, rượu cho chúng thọ dụng.

  Dốt nát về văn hóa tâm linh do không được trang bị Chánh pháp và lòng tham mà người đời thường đem tiền đút, nhét, dán bừa ở các đình, chùa hay thờ các vị “bề trên”, thần tài với những tưởng tượng, bày vẽ vô lý để mong thánh thần nhận tiền, nhận hối lộ mà chiếu cố đến họ.

  Bài pháp của Thầy giúp chúng con và bạn đọc biết những mê tín dị đoan này gây ra nhân tà kiến, quả báo là đọa vào loài súc sanh, nếu mãn nghiệp lại tái sanh làm người không biết đến Phật pháp, hoặc là người bị tâm thần, ngu muội.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ! Con xin tuân theo giáo huấn của Thầy!

  con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh ạ.

 65. Huyền Phạm says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài viết. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sinh.

  Cầu cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

 66. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Qua những phân tích của vị Thầy cùng những  luận chứng luận cứ từ thánh giáo lượng, con đã hiểu hơn sự cần “thờ đúng đối tượng để thờ, kính đúng đối tượng để kính”. Vì hiện nay do sự tuyên truyền tà kiến cộng hưởng với lòng tham của con người  càng làm cho vô minh quánh đặc. Vì thế mà sự dốt nát văn hóa tâm linh đã thể hiện ngay trong các lễ hội tâm linh khi “hối lộ, đút lót” bằng vài đồng bạc lẻ nhưng lại cầu cho sự may mắn cả năm trong khi ngay ở thế gian số tiền đó có khi chỉ ăn được 1 tô phở hay 1 que kem . Và cũng do dốt nát tâm linh nên dẫn đến sự sợ hãi vô lí, hay thấy người ta sao mình vậy dẫn đến cúng bái đủ kiểu “bề trên”.

  Nếu như các cõi thiên, thần, tiên,  long chúng , quỷ thần đều sống trong lâu đài điện ngọc nguy nga, thọ thự theo ý niệm trừ cõi quỷ oai đức là còn dùng hương thực nhưng tựu chung đều không phụ thuộc vào sự cúng bái của loài người. Vì thế mà những phẩm vật do chúng sanh cúng kiếng họ như gà vịt, bông hoa, tiền giấy, tiền âm phủ,… đối với họ không sử dụng được, chẳng khác chi người ở thế gian mời nhau trái cây bằng nhựa không thể ăn được. Rồi lại từ  “cái bụng” tham lam , keo kiệt mà suy ra thần tài là Tài bảo quỷ vương thích cà phê đen, thuốc là, tỏi, tiền âm phủ để thỏa mãn cái tâm của bản thân trong khi cảnh giới của thần tài là siêu hình, không có thân vật lí nên không thể nhai, cắn, uống, nút như con người được.

  Con cảm tạ ơ Thầy đã chỉ rõ mê tín dị đoan gây nhân tà kiến, quả bào là đọa vào loài súc sanh, nếu mãn nghiệp lại tái sanh làm người không biết đến Phật pháp, hoặc là người bị bệnh tâm thần ngu muội.

  Qua những dẫn chứng  trong bài về việc sợ hãi ngạ quỉ đành phải cúng kiếng do thiếu chánh kiến dù cho đó là Phật tử. Cũng như những tấm gương của các đạo huynh, pháp huynh dù không thờ cúng họ nhưng cuộc sống ngày càng thuận lợi,  con mới thấy được sự ơn phước khi được hội ngộ và theo học vị Đạo sư chân chính có phương pháp sư phạm, được trang bị trạch pháp nhãn vừa để lợi mình, vừa tránh được gây nhân cho mình và người khác phỉ báng đạo Phật chân chánh Vì sự ngu dốt sẽ sinh ra sự sợ hãi. Và là người Phật tử chân chánh sẽ luôn được “hộ trì, hanh thông mọi sự không phải nhờ thờ cúng tà kiến mà là thực hành giáo pháp chân chánh”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu ngọn đuốc chánh kiến soi rọi muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Vũ Phượng says:
  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc xong : “bài 3: tài và thần tài” của Thầy ạ. Con hiểu rõ hơn về nạn mê tín dị đoan bắt nguồn từ loài quỷ. Con nhìn lại mình và thấy thấm thía hơn vì từ khi con được gặp chị, được chị con gieo duyên đến với Phật Pháp, được đọc bài của Thầy con cũng đã hiểu ra nhiều điều mà trước nay con không biết. Công việc cũng thay đổi và phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Con cảm tạ ơn Thầy ạ. Qua đây con xin phép Thầy cho con gửi lời cám ơn tới người chị đã đưa con đến với Chanhtuduy.com.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con nhận thấy những trường hợp cố tình đút lót, hối lộ các bậc thánh thần hòng mong được ban tài, phát lộc của chúng sanh thực sự sỗ sàng đến mức độ khiến họ “chai lì cảm xúc”. Họ không cần biết đối tượng thờ cúng là ai, đến từ đâu, có nhu cầu được thờ cúng như vậy không. Họ đang tâm bắt ép đối tượng thờ cúng buộc phải nhận những phẩm vật của mình, chất đầy những thứ mà chính bản thân họ cũng hiểu là vô giá trị. Những đối tượng mà họ đút lót, cầu xin được ban phát sự giúp đỡ ở thế gian, mang hình hài con người dưới dạng cấp trên hay quan chức thì họ có dám đưa những phẩm vật nghèo nàn như vậy không. Trong khi đối với họ chắc hẳn người chẳng thể nào “linh thiêng” bằng thánh thần được?! Vậy mới thấy, những người tà kiến bằng những hành vi thân ngữ tâm tà kiến của mình, chẳng những không thu lại được gì mà còn bán dần cho đến khi sạch sẽ sự tàm quý với mình, với người. Hậu quả là không thể tránh khỏi. Qua bài viết, con cảm niệm ơn phước nhờ được trang bị chánh kiến nên tránh được những hiểm hoạ gây ra khi lòng tham và tính si bùng cháy, lại được tiếp thêm bằng những hủ tục tà kiến, chẳng khác nào “đổ dầu vào lửa”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 69. Đinh Thị Bình says:
  Kính Bạch Thầy.

  con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ ân Đức Thầy ạ

   

 70. Hà Thị Nguyệt says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ

 71. Mật Như Ý says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng thứ ba của Thầy.Con thật may mắn đuọc sự chỉ dẫn của Thầy để thực hiện đúng chánh kiến Phật pháp đem lại lợi lạc cho mình và cho người khác.Con thoát hẳn sự sợ hãi trước đây,không phải cúng kiếng thờ Thần này,cúng Thần kia,cúng Cô hồn…con hiểu rằng tất cả đều là tà kiến.Nhờ bài giảng của Thầy,con hiểu biết hơn về Phật pháp.Con thấy tự hào là người tu Phật theo đúng chánh pháp,giúp cuộc sống của con được an lạc,hạnh phúc hơn.
  Con cầu mong Thầy Cô mạnh khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Ah Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status