Jul 23, 2013

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 96 Comments

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH

Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH Bài 1: NGUYÊN TỐ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM LINH Trong thư số 25 những nguyên tố thô tế và tinh túy được đề cập khái quát. Nói về nguyên tố coi như bàn đến tính vi mô, tựa như giọt nước bao gồm 2 Hydro và 1 Oxy, mắt thường không thể thấy, chỉ có thể biết và hiểu qua kết luận của các nhà hóa học. Cứ như thế, tất cả sắc tướng lộ ra bên ngoài từ cỏ cây, hoa lá, sông ngòi, núi non, cho đến đất đai, gió nước, không gian…đều là tướng trạng thô chứa đựng ẩn tướng vi tế, trong từng mức độ khác nhau. giọt nước bao gồm 2 Hydro và 1 Oxy, mắt thường không thể thấy, chỉ có thể biết và hiểu qua kết luận của các nhà hóa học NGUYÊN TỐ THÔ ẨN TÀNG VI TẾ Tất cả những nguyên


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status