Jun 11, 2020

Posted by | 362 Comments

HƯNG VẬN TÂM THỨC

HƯNG VẬN TÂM THỨC

Giàu hay nghèo, tựu trung ai cũng có nỗi lo, ai cũng muốn tầm cầu hạnh phúc, vất bỏ phiền não. Quẳng gánh lo đi mà vui sống là câu châm ngôn trứ danh của một người thành đạt nước Pháp. Song, để quẳng được gánh lo có hiệu quả thì mỗi danh nhân làm theo một cách riêng. Quẳng gánh lo Đức Phật chỉ ra loài người có 8 loại khổ là nguyên nhân của lo âu sầu muộn. Đó là sinh, lão, bệnh, tử...

Read More
Mar 11, 2020

Posted by | Comments Off on TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

TRÁNH HIỂU LẦM VÀ THÁI ĐỘ LỆCH CHUẨN VỀ THIỀN

(more…)

Read More
Mar 10, 2020

Posted by | Comments Off on TÂM LINH: TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ, TỪ THỰC HÀNH ĐẾN ỨNG DỤNG

TÂM LINH: TỪ SỞ THÍCH ĐẾN ĐAM MÊ,...

...

Jul 6, 2019

Posted by | 48 Comments

Letter to Disciples No. 292:...

Dear disciples! I walked out of the living room and called the cat loudly:...

Jul 4, 2019

Posted by | Comments Off on Thư gửi các trò 292: ĐỌC- TỪ THẾ GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Thư gửi các trò 292: ĐỌC- TỪ THẾ...

...

Aug 17, 2018

Posted by | 108 Comments

WHY DO WE CALL HIM “THE...

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? (Vì sao gọi là đức Phật)

WHY DO WE CALL HIM “THE BUDDHA”? One day while visiting a pagoda,...

Dec 20, 2017

Posted by | Comments Off on THÔNG BẠCH

THÔNG BẠCH

...

Dec 2, 2017

Posted by | Comments Off on Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ...

...

Nov 27, 2017

Posted by | 0 Comments

Cúng Giỗ Ông Bà

...

Dec 30, 2016

Posted by | Comments Off on THÔNG BẠCH CỦA QUẢN TRỊ TRANG MẠNG CHANHTUDUY.COM

THÔNG BẠCH CỦA QUẢN TRỊ TRANG MẠNG...

...

Nov 27, 2012

Posted by | 0 Comments

Bệnh Duyên

...

Nov 25, 2012

Posted by | Comments Off on GIÀU NGHÈO

GIÀU NGHÈO

...

Sep 29, 2020

Posted by | 14 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

On 28 September 2020, even though we were four people having dinner together,...

Sep 29, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 8 về đệ nhất tâm pháp tức là...

Tối qua, ngày 28/09/2020 cùng một lúc 4 người dùng thức ăn như nhau, nhưng...

Sep 29, 2020

Posted by | 12 Comments

Letter from New Zealand: A job,...

Receiving the call from Mrs Patricia, the manager of Abbott’s finance...

Sep 28, 2020

Posted by | 17 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

As I have mentioned about Taking Refuge practices in different aspects of...

Sep 28, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 7: Đệ nhất tâm pháp tức là Bát...

Nhờ Quy y ở nhiều hoạt động khác nhau trong đời thường mà tôi đã nêu ở những...

Sep 28, 2020

Posted by | 3 Comments

Letter to disciples No.291:...

Dear disciples, In lesson 2, we have explored the samsara effect that...

Sep 28, 2020

Posted by | 7 Comments

Letter to Disciples No.291:...

Dear disciples, The instruction in lecturing Buddhist teachings (both written...

Sep 26, 2020

Posted by | 37 Comments

Letter to disciples No. 291:...

Dear disciples, It can be seen that every teacher (religious teachers of...

Sep 22, 2020

Posted by | 45 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Depending on the difference of spiritual competence, one will be approved by...

Sep 22, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 6: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Tùy theo trình độ tâm linh của mỗi người mà họ được vị Thầy chấp nhận nội Quy...

Sep 22, 2020

Posted by | 23 Comments

Letter to Disciples No. 117: DON’T...

Dear disciples, One day, while I was totally focused on driving, I heard the...

Sep 21, 2020

Posted by | 0 Comments

Đạo sư, viện trưởng Thinley Nguyên...

http://chanhtuduy.com/wp-content/uploads/2020/09/Bat-pháp-quy-1.mp3  ...

Sep 21, 2020

Posted by | 16 Comments

Letter to Disciples No.124: WHO...

Dear disciples! I am writing this letter in response to the question of a...

Sep 20, 2020

Posted by | 15 Comments

WHAT ARE HATRED AND ANGER, WRATHFUL...

On the occasion of an incident in Cao Linh temple, Hai Phong City: WHAT ARE...

Sep 19, 2020

Posted by | 29 Comments

DOUBTS & REGRETS (AFTER-DOUBT...

There is a Tibetan proverb that said “A needle with two points will not sew...

Sep 15, 2020

Posted by | 55 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

This is the third path that leads to the true nature of mind in the 1st Mind...

Sep 15, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 5: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

Đây là lối về Chân tâm thứ 3 trong Bát pháp Quy y thuộc đệ nhất tâm pháp...

Sep 15, 2020

Posted by | 31 Comments

NEAR-DEATH KARMA ( Cận tử nghiệp)

NEAR-DEATH KARMA Recently there is one query from [email protected] who...

Sep 14, 2020

Posted by | 44 Comments

THANH TRI – THE 1ST MIND DHARMA:...

Compassion is the combination of two words empathy (Tu) and sympathy (Bi) (In...

Sep 14, 2020

Posted by | 0 Comments

Bài 4: Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí...

  Từ là thông cảm, bi là thương xót, vậy ý nghĩa khái quát của từ bi là...

Sep 10, 2020

Posted by | 65 Comments

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO...

LETTER TO DISCIPLES No.316: TWO MONTHS, ONE HAPPINESS Dear disciples, Today,...

Sep 10, 2020

Posted by | 19 Comments

Letter to Disciples No.32: PRAISING...

Letter to Disciples No.32: PRAISING THE GREAT VOW OF AVALOKITESHVARA...

Sep 7, 2020

Posted by | 43 Comments

Letter to disciples No. 27: WISE...

Dear disciples, There was one story in which one monk came to pay homage to...

Page 1 of 10412345...102030...Last »
DMCA.com Protection Status